Vi tilbyr sentrale boliger med en gjennomgående god standard.

6,4 MKR
Omsetning
6
Antall ansatte
2011
Etablert
100
Eierandel