VISJON

Vi ønsker å utvikle innovative og fremtidsrettede bedrifter. Dette skal vi gjøre ved å være effektive, nøyaktige og tydelige i vår kommunikasjon.

Selskapet ble i 2011 opprettet som Gustavsen management AS med utgangspunkt i oppkjøp, drift og utleie av eiendom. Raskt gikk også driften over i å utvikle nye ideer og konsepter. I dag har vi eiendom i Ulefoss, Lunde, Notodden, Skien og Porsgrunn.

Vi ønsker å bidra til nyskaping i næringslivet å utvikle konkurransedyktige bedrifter. Soly har som mål å bli en internasjonal organisasjon, hvor vi kan skape et godt miljø for kunnskap og læring.

Soly ønsker å være en naturlig partner for gründere og oppstartsbedrifter. Målet er ikke å etablere flest mulig bedrifter, men å knytte seg opp mot lovende nyetableringer som kan bidra til vekst i bedriftene vi allerede er involvert i.

Vårt mål er å bygge en organisasjon med fokus på kunnskapsbygging, innovasjon og trivsel bland de ansatte. Vi skal forsterke samarbeidsrelasjonene i bedriftene vi er deleiere i. Dette skal vi få til ved å være effektive, nøyaktige og tydelige i vår kommunikasjon.

Hovedkontoret vårt er i Ulefoss, og våre underselskaper har i dag kontorer i Skien, Arendal og Linköping Sverige.

SOLY GROUP

Vi ønsker å utvikle innovative og fremtidsrettede bedrifter. Dette skal vi gjøre ved å være effektive, nøyaktige og tydelige i vår kommunikasjon.