VELKOMMEN TIL SOLY GROUP

Vi skal utvikle innovative og fremtidsrettede bedrifter.

DETTE ER SOLY

Soly ønsker å være en naturlig partner for gründere og oppstartsbedrifter. Målet er  å knytte seg opp mot lovende nyetableringer som kan bidra til vekst i bedriftene vi allerede er involvert i. Vårt mål er å bygge en organisasjon med fokus på kunnskapsbygging, innovasjon og trivsel blant de ansatte. Vi skal forsterke samarbeidsrelasjonene i bedriftene vi er deleiere i. Dette skal vi få til ved å være effektive, nøyaktige og tydelige i vår kommunikasjon.

https://www.soly.no/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_gear.svg

Soly utvikler innovative og fremtidsrettede bedrifter

https://www.soly.no/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_magnifier.svg

Vi skal være best på nøyaktighet

https://www.soly.no/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/software_layers2.svg

Vi skal være best på effektivitet

https://www.soly.no/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_elaboration_message_dots.svg

Vi skal være best på tydelig kommunikasjon.

SELSKAPER

Tixio

Noba Consulting

SOLY Property

Getonnet

Utleiemegler 2

Utleiemegler 2

Backupfabrikken

12
Antall bedrifter
14
Ansatte i organisasjonen

SOLY GROUP utvikler innovative og fremtidsrettede bedrifter. Dette gjør vi ved å være effektive, nøyaktige og tydelige i vår kommunikasjon.

Vi ønsker å bidrar til nyskaping i næringslivet, og utvikling konkurransedyktige norske bedrifter. Soly har som mål å bli en internasjonal organisasjon, hvor vi kan skape et godt miljø for kunnskap og utvikling.